Home Supply Store FSDIP Online webshop Over ons Contact Nieuws Events Algemene verkoopsvoorwaarden
© Copyright protected by Supply Store FSDIP
Over ons Supply Store FSDIP
Nederlands Franšais English Deutsch VBR-NL.NL Kledij Modulaire vesten Steekwerende vesten Kogelwerende vesten Plaat dragers Chest Rigs Accessoires modulair Harde beschermingsplaten Helmen Dummy patronen
Over ons Supply Store FSDIP.
Over ons Supply Store FSDIP De Supply Store FSDIP is de winkelafdeling van Rik Van Bruaene (VBR-Belgium) en is gevestigd te Roeselare, het hartje van West-Vlaanderen. Wij beschikken over een productgamma die hoofdzakelijk gericht is om de Vlaamse industrie te ondersteunen, dit in de ruimste zin van het woord en in een moderne opvatting over een Vlaamse industrie op wereld vlak. De Supply Store FSDIP is een gespecialiseerde leverancier die nauw samenwerkt met de Vlaamse defensie industrie en een hoge kwaliteit van overlevings- en tactisch materiaal kan leveren voor privaat gebruikt of publieke veiligheidsdiensten. We beschikken over een geselecteerd productgamma met producten die tot de beste in de wereld behoren. Onze betrokkenheid bij de het wapentechnisch onderzoek resulteert in een aantal producten die uniek zijn en slechts gebruikt worden door de besten in hun soort. Hierdoor is de Supply Store FSDIP een unieke partner in het overleven bij levensbedreigende omstandigheden. De Supply Store FSDIP kan een resem van producten leveren die behoren tot Flanders Survival & Defence Industrial Products. Bedrijfsnaam: Supply Store FSDIP Zaakvoerder: Rik Van Bruaene Bedrijfsvorm: Eenmanszaak Adres: Sint Germanusplein 6            8800 Roeselare            België Tel. +32(0)51 20 43 20 Fax. +32(0)51 20 53 20 E-mail: rikvanbruaene@supplystorefsdip.com Website: www.supplystorefsdip.com Handelsregister: Kortrijk 117.012 BTW nummer: BE 0530.876.842 Bankinstelling: KBC Bank IBAN - nr.: BE36 4631 3562 6181 BIC-code: KREDBEBB Rekening nr. 463-1356261-81 Contact adres: Rik Van Bruaene                        Supply Store FSDIP                        Sint Germanusplein 6                        B-8800 Roeselare                        Belgium
Onze vestiging in het Sint Germanusplein 6 te Roeselare is GEEN wapenhandel! Er bevinden zich GEEN wapens of munitie op deze vestiging. Notre bureau à Sint Germanusplein 6 à Roulers 6 est Ne Pas une armurerie! Il n'y a pas d'armes ou de munitions à ce bureau!!!
À propos de magasin Supply Store FSDIP.  Le magasin Supply Store FSDIP est la division de détail de Rik Van Bruaene (VBR-Belgique) et est basé à Roulers, au coeur de la Flandre occidentale. Nous avons une gamme de produits principalement destinés à l'appui de l'industrie flamande, au sens large et dans une conception moderne de l'industrie flamande du monde entier. Le magasin Supply Store FSDIP est un spécialiste qui travaille en étroite collaboration avec l'industrie de la défense flamande et une grande qualité de survie et de l'équipement tactique d'offrir à un usage privé ou la sécurité publique. Nous avons sélectionné une gamme de produits avec des produits qui sont parmi les meilleurs au monde. Notre engagement envers les résultats des recherches techniques d'arme dans un certain nombre de produits qui sont uniques et utilisés uniquement par les meilleurs de leur genre. Par ici, le magasin Supply Store FSDIP est un partenaire unique dans la survie et des  potentiellement mortelles situations. Le Supply Store FSDIP peut offrir une série de produits appartenant à la Flandre de Survie et Défense Industrial Products. Société nom:  Supply Store F.S.D.I.P. Manager d’entreprise: Rik Van Bruaene  Forme d’entreprise: Entreprise individuelle Adresse: Sint-Germanusplein 6                8800 Roeselare                 Belgique Tél. +32 (0) 51 20 43 20  Fax. +32 (0) 51 20 53 20 Email: rikvanbruaene@supplystorefsdip.com Site Web: :  www.supplystorefsdip.com Régistre Commerce: Courtrai 117.012 Numéro de TVA: BE 0530.876.842 Institution bancaire: KBC Bank IBAN Nr. BE36 4631 3562 6181  BIC: KREDBEBB Compte Nr.: 463-1356261-81 Adresse de contact : Rik Van Bruaene Supply Store FSDIP Sint Germanusplein 6 B-8800 Roeselare Belgique
Over ons