Home Supply Store FSDIP Online webshop Over ons Contact Nieuws Events Algemene verkoopsvoorwaarden
© Copyright protected by Supply Store FSDIP
Dummy patronen
Nederlands Franšais English Deutsch VBR-NL.NL Kledij Modulaire vesten Steekwerende vesten Kogelwerende vesten Plaat dragers Chest Rigs Accessoires modulair Harde beschermingsplaten Helmen Dummy patronen
Dummy patronen kaliber 7.92x24 mm VBR.
De VBR-B dummy patronen voor munitieverzamelaars bevatten GEEN  munitieonderdelen zoals een huls, kruit, slaghoedje, of projectiel. Hierdoor vallen ze volledig buiten de wapenwet en kunnen ze vrij verkocht worden en zelfs opgezonden worden met de post. Dit biedt de mogelijkheid aan munitieverzamelaars om te beschikken over deze uitzonderlijke en zeldzame dummy patronen die in Vlaanderen ontwikkeld en vervaardigd werden.      Dummy patronen zijn geen munitie en kunnen niet afgevuurd worden!!!
Bodemstempel van de echte 7.92x24mm hulzen afgevuurd in Vlaanderen uit een Glock 7.92x24 mm VBR-B pistool. Echte hulzen zijn voorlopig niet verkrijgbaar en zijn volgens de Belgische wapenwet verbonden aan een vergunning en mogen niet verkocht worden op internet.
Bodemstempel dummy patronen kaliber 7.92x24 mm VBR-B (geen slaghoedje)
Project 7.92x24 mm Innovatie van de Vlaamse defensie industrie.
Dummy patronen kal. 7.92x24 N VBR-B
Set van 5 dummy patronen kal. 7.92x24 mm VBR-B. Artikel nr. + Verzendingskosten.
Dummy patroon VBR-B 7.92x24 N-BAP Artikel nr. + Verzendingskosten.
Dummy patroon VBR-B 7.92x24 N-BAP Artikel nr. + Verzendingskosten.
Dummy patroon VBR-B 7.92x24 N-C2F Artikel nr. + Verzendingskosten.
Dummy patroon VBR-B 7.92x24 N-FMJ Artikel nr. + Verzendingskosten.
Dummy patroon VBR-B 7.92x24 N-AP Artikel nr. + Verzendingskosten.
Dummy patroon VBR-B 7.92x24 S-FMJ Artikel nr. + Verzendingskosten.
Dummy patroon VBR-B 7.92x24 S-AP Artikel nr. + Verzendingskosten.
Dummy patroon VBR-B 7.92x24 S-C2F Artikel nr. + Verzendingskosten.
De dummy patronen kaliber 7.92x24 mm hebben al een ruime historie achter de rug. Vooreerst werden ze ontwikkeld om het Vlaamse 7.92x24 mm wapenproject te ondersteunen, echter deze ontwikkelingen liepen op enorm veel weerstand vanwege de wapendienst van Roeselare en West-Vlaanderen. Alle mogelijke middelen werden ingezet om het project te stoppen. Met tal van legale- en illegale middelen werd door Mvr. Vicky Boerjan en Mr. Patrick Bertin, bijde verantwoordelijk voor de Wapendienst van West-Vlaanderen, VBR-Belgium beschuldigd van ... onder andere de verkoop van munitie op internet met als bewijs de verkoop van dummy patronen kal. 7.92x24 mm. De verkoop van munitie op internet is in België verboden. Nu weet iedere munitieverzamelaar wel dat dummy patronen geen munitie zijn en niet onder de Belgische Wapenwet vallen en bijgevolg vrij verkrijgbaar zijn, dit belette echter niet dat de 7.92x24 mm Dummy patronen in tal van beroep en hoger beroep gebruikt werden door de wapendiensten om het mogelijk gevaar voor de openbare orde te ondersteunen. Erger nog, de 7.92x24 mm Dummy patronen werden gebruikt door de raadsheer van de Federale Wapendienst als argument bij de Raad van State....? Nog de Raad van State en nog de Federale Wapendienst vonden het nodig om orde op zaken te stellen, waardoor het project doorverwezen werd naar een onderzoeksrechter en het Parket van Kortrijk. Gelukkig is er een scheiding van machten hier in België. Na een gerechtelijk onderzoek werd een 7.92x24 mm dummy patroon in beslag genomen door het Parket van Kortrijk en werd de onderzoeksrechter geïnformeerd over de ware aard van de 7.92x24 mm dummy patronen. Het gerecht bewaarde zijn integriteit en nam afstand van de beschuldiging van de Wapendiensten betreffende de 7.92x24 mm dummy patronen en andere... VBR-Belgium en de 7.92x24 mm dummy patronen werden na drie jaar juridisch slag leveren eindelijk buiten vervolging gesteld
Shame on you ... wapendiensten van West-Vlaanderen…  welke geloofwaardigheid en integriteit hebben jullie nog over?  u hebt de Vlaamse wapenindustrie zware schade toegebracht!
Dummy patronen